Uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie ósmoklasistów

24 czerwca 2022 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Był to dzień podsumowania ciężkiej pracy, nagrodzenia uczniów za liczne osiągnięcia oraz pełne wrażeń pożegnanie klasy VIII.

Uroczystość rozpoczęliśmyo godz. 8.00 od dziękczynnej Mszy Świętej w Kościele pw.św. Maksymiliana Marii Kolbego, w czasie której o. Tadeusz Głusieci o. Krzysztof Kozioł szczególnie zwrócili uwagę na przeżycie wakacji z Panem Bogiem. Następnie uczniowie, nauczyciele i rodzice udali się na akademię doładnie udekorowanej szkolnej hali sportowej.

Kilka minut po godz. 9.00 ósmoklasiści wprowadzili sztandar, podniośle przekazali go młodszym o rok kolegom, po czym wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn państwowy. Kolejno pani dyrektor – Iwona Topolska – serdecznie powitała obecnych w sali i pięknym przemówieniem podsumowała miniony rok. Później z wychowawcami klas wręczyła świadectwa i nagrody uczniom wyróżniającym się w nauce orazzwycięzcom wielu różnych konkursów. Ponadto pani dyrektor podziękowała uczniom i nauczycielom za wytężoną pracę oraz Radzie Rodziców za wspaniałą współpracę. Słowa wdzięczności do pracowników szkoły skierowali też przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i przekazali wszystkim pedagogom miłe upominki. Na zakończenie został odśpiewany hymn szkoły, po którym uczniowie przeszli do swoich sali na spotkania z wychowawcami.

W drugiej części uroczystości, tuż po godz. 10.00, odbyło się bardzo wzruszające pożegnanie tegorocznych 28. absolwentów.W czasie pięknych przemówień: pani dyrektor, wychowawcy klasy, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, uczniów klasy VII, a także ósmoklasistów – popłynęło wiele łez. Emocje były widoczne na twarzach wszystkich obecnych w sali.Po wystąpieniach przyszedł czas na wręczanie świadectw ukończenia szkoły, nagród wyróżniających się w nauce absolwentów, listów gratulacyjnych i podziękowań dla rodziców oraz kilku pamiątek dla uczniów.Następnie ósmoklasiści zaprezentowalizabawny program artystyczny – „wizytacja na lekcjach pedagogów”, który wywołał uśmiechy na twarzach słuchaczy i zasłużył na gromkie brawa.

Na koniec absolwenci słowem i piosenką podziękowalinauczycielom, pracownikom szkoły i swoim rodzicom za trud, serce,życzliwość, wyrozumiałość orazwychowanie ku wartościom.

Wszystkim uczniom i absolwentom naszej szkoły gratulujemy małych i wielkich sukcesów, a także życzymy, aby wakacje były czasem dobrego i bezpiecznego odpoczynku oraz nabierania siły do dalszej pracy!