SZKOŁA PAMIĘTA

W przededniu uroczystości Wszystkich Świętych uczniowie klasy II wraz z wychowawcą odwiedzili miejsca pamięci narodowej na terenie naszej miejscowości. Dzieci zapaliły znicze, odmówiły modlitwę za zmarłych przy pomniku ofiar I wojny światowej oraz przy tablicy pamiątkowej obok Domu Ludowego. Odnalazły tam nazwiska swoich krewnych. Chwila zadumy, ciszy oraz rozmowa na temat historii miejscowości i jej mieszkańców kształtują w dzieciach poczucie tożsamości narodowej, więzi ze swoją małą ojczyzną oraz potrzebę pamiętania o tych ważnych miejscach.