Święto pracowników oświaty

13 października br. w Szkole Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience uroczyście świętowano Dzień Komisji Edukacji Narodowej. Z tej okazji odbyła się akademia z udziałem nauczycieli, pracowników obsługi oraz dostojnych emerytów.
Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego, odśpiewania hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego oraz hymnu szkoły.
Następnie przyszedł czas na barwny i bogaty program słowno – muzyczny, przygotowany przez panie: Agnieszkę Turek i Marzenę Zajdel. W charakterze wykonawców wystąpili uczniowie z klasy VII a i VII b, Klaudia Kubit – uczennica z klasy VIII oraz dzieci ze świetlicy szkolnej.  Młodzi artyści pięknym słowem i piosenką dziękowali pracownikom oświaty za trud wychowania oraz nauczania. Wykazali się przy tym wielkim talentem wokalnym i artystycznym.
Druga część programu była bardziej humorystyczna. Zabawna scenka rozmowy nauczycielek i przedmiotowa lista przebojów, ogromnie rozbawiły publiczność, a świadczyły o tym gromkie brawa dla wykonawców.
Tuż po akademii przemówili przedstawiciele Samorządu Szkolnego. Uczniowie złożyli nauczycielom moc pięknych życzeń, po czym przekazali Pani Dyrektor kwiaty, a wszystkim pracownikom szkoły miłe upominki. Swoją wdzięczność wyrazili również rodzice, którzy dla nauczycieli i pracowników obsługi napisali serdeczne życzenia oraz podarowali pyszny tort.
Na zakończenie uroczystości głos zabrała Pani Dyrektor – Iwona Topolska. W swym wystąpieniu skierowała wiele ciepłych słów do wszystkich pracowników szkoły, którym podziękowała za codzienną pracę, poświęcenie i serce wkładane w swoje obowiązki.
Dzień Edukacji Narodowej był też okazją do wręczenia Nagrody Dyrektora Szkoły. W tym roku otrzymali ją nauczyciele: o. Tadeusz Głusiec, Celina Gorczyca, Renata Kluk, Radosław Sidor, Agnieszka Turek, Małgorzata Walczyk, Marzena Zajdel, a także pracownicy obsługi, panie: Mariola Guzik, Joanna Kafel, Teresa Kafel, Anna Kwiatek, Monika Matelowska – Szydło, Aleksandra Surmacz, Agnieszka Rychel, Renata Świątek, Elżbieta Uberman, Marta Wojnar, Iwona Wójcik – Zajdel, Małgorzata Zajdel i pan Bogusław Gorczyca.
Cały dzień w szkole panowała odświętna atmosfera.
Marzena Zajdel
Fot. T. Pojnar