Sukces ucznia

Uczeń naszej szkoły Jakub Jurasz zajął I miejsce w V Podkarpackim Konkursie Turystycznym, zorganizowanym przez  Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika w Krośnie. Konkurs objęty był patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Krosna. W przedsięwzięciu, którego  celem było propagowanie wśród młodzieży zainteresowania walorami turystycznymi województwa podkarpackiego,  udział wzięło 25 uczniów z siedmiu szkół województwa podkarpackiego.

Należy podkreślić, że jest to kolejne osiągnięcie Kuby, który będąc członkiem Szkolnego Koła Turystycznego ,,Wędrowiec” prowadzonego przez Mariolę Tys,   od wielu lat pod jej kierownictwem odnosił sukcesy w konkursach krajoznawczych.

Gratulujemy Kubie i życzymy dalszych sukcesów.