Spotkanie z poetką

We wrześniu 2021 r. Szkoła Podstawowa w Głowience złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 5 tysięcy zł, które zostanie przeznaczone na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia biblioteki.  W ramach działań, które promują i wspierają rozwój  czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży biblioteka szkolna nawiązała współpracę z Gminnym Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym, filia w Głowience oraz zorganizowała spotkanie z jej pracownikiem, panią Anną Ziemba – Lonc, autorką kilku tomików poetyckich.
W spotkaniu w szkole uczestniczyli uczniowie klas I-III. Pani Anna zapoznała dzieci z kilkoma własnymi wierszami, opowiedziała jak i dlaczego powstały, wyjaśniła, co było inspiracją do tworzenia wierszy kiedyś i dzisiaj, zwróciła uwagę, że w Jej   utworach  pojawia się tematyka przyrody, przyjaźni, piękna wsi, a także  bieszczadzkich aniołów. Uczniowie dowiedzieli się także co znaczą pojęcia, takie jak: poezja, tomik, natchnienie oraz poznali ciekawostki dotyczące pracy poety. Pani Lonc uatrakcyjniła spotkanie prezentacją multimedialną, a także proponowała dzieciom zabawy rozwijające myślenie i wyobraźnię. Podczas zajęć dzieci były bardzo aktywne, chętnie zgłaszały się do uczestnictwa w zabawach i czytania wierszy.
Na zakończenie uczniowie brawami podziękowali poetce za przybycie i przeprowadzone zajęcia.