Regulamin pracy szkoły w czasie pandemii COVID-19

Regulamin został opracowany na potrzeby działania Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience w okresie trwania pandemii-COVID-19.
Regulamin ma na celu usprawnienie bezpiecznego funkcjonowania szkoły tak, aby w jak najbardziej optymalny i możliwy do zrealizowania sposób zapobiec zakażeniom i rozprzestrzenianiu się wirusa.
Do przestrzegania postanowień Regulaminu zobowiązani są wszyscy nauczyciele, pracownicy, uczniowie oraz rodzice.
Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania pandemii na terenie kraju.