Przyjaciele Zippiego

Od 1 października br. do 30 kwietnia 2023 r. w naszej szkole będzie realizowany międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego, pod nazwą „Przyjaciele Zippiego”, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci w wieku 5-8 lat oraz doskonali relacje społeczne.

Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym. Wiek 5-7 lat, to okres rozwojowy, któremu towarzyszy wiele zmian, ogromne tempo uczenia się i nabywania nowych kompetencji. Jest to również etap przekraczania progu szkolnego. Program „Przyjaciele Zippiego” uczy dzieci, jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami, jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie. Jest to jedyny program, w którym z małymi dziećmi rozmawia się na temat śmierci i uczuć, jakie towarzyszą nam w sytuacji utraty kogoś bliskiego. Realizując zajęcia, nie mówimy dzieciom, co mają robić, ani: „To rozwiązanie jest dobre, a tamto złe”. Natomiast zachęcamy do analizowania sytuacji życiowych i zastanawiania się nad możliwościami postępowania w tych sytuacjach. Program pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość i  jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile.

W naszej szkole cykl 24 zajęć dla dzieci z klas edukacji wczesnoszkolnej będą prowadzili nauczyciele, którzy ukończyli szkolenie dla realizatorów międzynarodowego programu i uzyskali odpowiednie uprawnienia. W klasie I zajęcia poprowadzi mgr Marzena Zajdel, w klasie II mgr Renata Kubit, a w klasie III mgr Bożena Lenik.  

Realizacja programu „Przyjaciele Zippiego” jest też zgodna i spójna z koncepcją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejsce Piastowe na lata 2022-2024.