Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej w Głowience

Dnia 19 października 2022r. w Szkole Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience miało miejsce ważne wydarzenie  –  „Pasowanie na ucznia”. Uroczystość odbyła się  na hali sportowej naszej szkoły. Uczestniczyły w nim dzieci z klasy pierwszej wraz z wychowawcą oraz zaproszeni goście – Pani Dyrektor Iwona Topolska, rodzice i dziadkowie pierwszoklasistów. Uroczystość składała się z dwóch części – artystycznej i oficjalnej.

W części artystycznej dzieci z klasy pierwszej zaprezentowały swoją wiedzę i umiejętności. Recytowały wiersze o pierwszoklasistach, śpiewały piosenki, tańczyły, rozwiązywały różne zadania i zagadki.  Recytowały także wiersze o naszej ojczyźnie. Na zakończenie tej części uroczystości  pięknie zatańczyły polski  taniec  narodowy – polonez.

Każdy występ dzieci nagradzany był brawami  widowni.

Druga część spotkania rozpoczęła się  odśpiewaniem hymnu państwowego. Pierwszaki zaśpiewały wszystkie cztery zwrotki. Następnie dzieci złożyły ślubowanie, powtarzając za wychowawcą słowa przysięgi. Po ślubowaniu głos zabrała Pani  Dyrektor – Iwona Topolska.  Pogratulowała dzieciom udanego występu i życzyła, by pobyt w szkole był dla wszystkich zawsze miłym czasem. Zachęcała też uczniów do pilnej nauki i wykorzystania swoich uzdolnień do zdobywania coraz szerszej wiedzy. Nawiązała również do historii szkoły i jej patrona – Benedykta Wierdaka. Pani Dyrektor zwróciła się również do rodziców z prośbą o współpracę ze szkołą w kwestii wychowywania i kształtowania dzieci. Następnie pasowała każde dziecko na ucznia SP w Głowience. Po pasowaniu  uczniowie klasy I otrzymali birety, pamiątkowe dyplomy i legitymacje uczniowskie. Wszyscy otrzymali również książki pt. ”Pierwsze abecadło” do wspólnego czytania z rodzicami.

 Część oficjalna zakończyła się odśpiewaniem przez uczniów klasy pierwszej hymnu szkolnego.

Po sesji fotograficznej , pierwszoklasiści zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do klasy, gdzie czekał na nich słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. .

Wszystkim uczniom klasy pierwszej życzymy  sukcesów w nauce, fajnych przyjaźni i samych miłych wspomnień z pobytu w szkole.

 Celina Gorczyca – wychowawca

Agnieszka Kraus -Zubel – nauczyciel współorganizujący

oraz cała społeczność szkolna.