Ogólnopolska akcja „Kocham słyszeć”

#KochamSłyszeć

W dniach 26-30 września dzieci z trzech najstarszych grup przedszkolnych  oraz wybrani uczniowie brali udział w ogólnopolskiej akcji „Kocham słyszeć”, której głównym celem jest propagowanie wśród najmłodszych wiedzy dotyczącej zmysłu słuchu. Dzięki niej dzieci poznały funkcjonowanie oraz znaczenie tego ważnego zmysłu. Zostały uwrażliwione na potrzeby osób z wadą słuch. Miały także możliwość zapoznać się z protezami: aparatami oraz implantami słuchowymi.

Każde z dzieci uczestniczące w zajęciach wykonało pracę plastyczną związaną z tematem akcji.
Łącznie powstało ponad 70 prac.
Koordynatorem akcji była p. Kamila Wieczorek.