Nowości wydawnicze w bibliotece szkolnej

We wrześniu 2021 r. Szkoła Podstawowa im. Benedykta Wierdaka w Głowience  złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025″. Wniosek przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym placówka otrzymała dofinansowanie w kwocie 5 tysięcy zł, które zostało przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, lektur, nagród dla uczniów oraz elementów wyposażenia biblioteki (pufy i siedziska, regał do prezentacji nowości czytelniczych).

Zapraszamy do przeglądu zakupionych nowości

https://drive.google.com/file/d/1asB9ANxGL0N791Xka5F4EssQi1EGj_Iw/view?usp=sharing