Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Z ogromną radością informujemy, że w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – oddziały przedszkolne naszej szkoły otrzymały wsparcie finansowe w łącznej kwocie 3 750,00 zł  na zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3 – 6 lat oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Realizacja projektu jest możliwa dzięki wkładowi własnemu Gminy Miejsce Piastowe, który wynosi 20% kosztów realizacji zadania.

Mamy nadzieję, że zakup nowości wydawniczych  przyczyni się do realizacji celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań czytelniczych i kształtowanie twórczych postaw dzieci.