Majowe święta w naszym przedszkolu

Majowe święta to wspaniały czas na przybliżenie dzieciom treści patriotycznych w formie przystępnej i zrozumiałej dla każdej grupy wiekowej.

            W tym roku zaczęliśmy od skrótowego poznania historii naszego kraju. Przedszkolaki wysłuchały legend związanych z dziejami naszego państwa, utrwaliły symbole narodowe – wykonały flagę i godło Polski, zaśpiewały hymn, oraz pomysłowo tworzyły prace plastyczne związane z symboliką naszego narodu, takie jak konturowa mapa Polski, a tworzyły te prace z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych.

            Dzieci starszych grup wiekowych, w odświętnych strojach, odśpiewały hymn Polski, wyrecytowały znany wszystkim wiersz S. Bełzy pt.,,Kto ty jesteś?” oraz zaśpiewały piosenkę o tytule ,,Orzeł biały”, która wspaniale opowiada o historii naszego kraju.

            Wzbudzanie u naszych wychowanków, już od najmłodszych lat, zainteresowania dziejami naszej Ojczyzny, jest niezbędne do kształtowania pozytywnych postaw i uczuć patriotycznych, a nasze przedszkolaki doskonale wiedzą, że nasz naród jest mężny, odważny, honorowy i waleczny, a One same są przyszłością naszej kraju.

Wychowawcy:

Bożena Lenik i Edyta Mercik