Informacja

W związku z Egzaminem Ósmoklasisty 24,25 i 26 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.