IMPREZA CZYTELNICZA

Nasza szkoła w ramach promocji czytelnictwa organizuje wiele akcji i podejmuje różnorodne działania mające na celu zachęcenie uczniów do czytania.
6 czerwca 2022 r. odbyła się impreza czytelnicza zorganizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W pierwszej części społeczność szkolna obejrzała przedstawienie pt. „Sąd nad książką”. W krótkiej scence młodzi aktorzy z klasy VIII przygotowani przez nauczycieli bibliotekarzy starali się rozstrzygnąć problem dotyczący miejsca książki we współczesnym świecie.
W rozprawie udział wzięli: Sędzia, Prokurator, Obrońca, oskarżona Książka, a także wezwani świadkowie. Publiczność z uwagą przysłuchiwała się wypowiedziom obu stron. Całości dopełniły wesołe piosenki oraz ciekawe stroje i dekoracje. Występujący uświadomili wszystkim oglądającym, że z czytania nie można zrezygnować. Ludzie oczytani lepiej sobie radzą w życiu, łatwiej znajdują pracę i szybciej awansują. Kto czyta książki, dużo więcej wie. Książka daje wiele wspaniałych przeżyć, wzbogaca słownictwo, kształtuje wyobraźnię, bawi, uczy, wychowuje. Jest nieocenioną towarzyszką w samotnych chwilach. „Książka to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją lubi, doradcę ma i przyjaciela”. Pamiętajmy o tym.
W drugiej części spotkania odbył się „Konkurs na przebranie za postać z bajki, baśni lub wiersza”. Celem konkursu była popularyzacja literatury dziecięcej, kształtowanie pomysłowości i kreatywności oraz wspólna zabawa. Wystarczyło wybrać ulubioną postać, przebrać się za nią lub ucharakteryzować i stać się motywacją dla innych do przeczytania książki. Do udziału w konkursie przystąpiło 6 uczniów z klasy I i III. Jury przyznało nagrody następującym uczniom:

I miejsce: Weronika Belczyk

II miejsce: Nikodem Woronowicz
III miejsce: Martyna Kustoń

Na zakończenie głos zabrała pani Anna Lonc, pracownica Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Miejscu Piastowym, filia w Głowience, która podsumowała korzyści wynikające z czytania oraz zachęciła dzieci i młodzież do częstego sięgania po książki.