Czytajmy dzieciom!

7 i 16 listopada 2022 r. bibliotekę szkolną odwiedziły dzieci z oddziałów przedszkolnych, które  wzięły udział w zajęciach czytelniczych przygotowanych przez uczennice z klasy V pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza. W trakcie zajęć dzieci wysłuchały przeczytanego przez dziewczęta opowiadania pt. „Franklin chce mieć zwierzątko”, pochodzącego z I tomu kolekcji o dzielnym żółwiku, zakupionej ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dzieci z uwagą słuchały czytanego przez starsze koleżanki tekstu i udzielały odpowiedzi na  pytania związane z treścią utworu.  Każde z nich mogło opowiedzieć o swoim zwierzątku lub marzeniach związanych z jego posiadaniem. Prowadzące, posługując się fabułą bajki, starały się uświadomić słuchaczom, że posiadanie zwierzątka wiąże się z odpowiedzialnością za nie.
Następnie chętne przedszkolaki zademonstrowały w formie pantomimy wybrane przez siebie zwierzątko, pokazując jak się porusza i jaki wydaje dźwięk. Duże zainteresowanie wzbudziła  zabawa w skojarzenia oraz zagadki dotyczące zwierząt.
Spotkanie przebiegało w miłej i radosnej atmosferze, a entuzjazm uczestników skłania nas do podjęcia kolejnych takich inicjatyw.