Informujemy, że 31 października (poniedziałek) będzie w naszej szkole dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dla dzieci z klas I-III potrzebujących opieki, zorganizowane zostaną w tym dniu zajęcia świetlicowe. Do szkoły wracamy w środę 2 listopada.