Szkoła Pamięta

W ostatnich dniach października nasza placówka włączyła się do ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła Pamięta”. Finał akcji nastąpił w piątek, 29 października. Akcja ta odbywała się w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich jak i tych, którzy zapisali się w historii ogólnonarodowej i lokalnej. Celem akcji było zwrócenie uwagi uczniów na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych , którzy są związani z historią naszego miejsca, regionu, społeczności. W związku z tym realizowaliśmy różnorodne działania upamiętniające ważne rocznice historyczne i tradycje świąt zadusznych, porządkowaliśmy i odwiedzaliśmy miejsca pamięci w naszej miejscowości, takie jak: pomnik ofiar I wojny światowej oraz tablica upamiętniająca poległych w czasie I i II wojny światowej mieszkańców Głowienki. Pamiętaliśmy o tych, którzy oddali życie za wolność naszej Ojczyzny. Składaliśmy kwiaty, paliliśmy znicze, wspominaliśmy osoby ważne dla naszej wspólnoty miejscowej. Dzieci z klasy I i III wraz z wychowawcami przygotowały również w szkole gazetkę ścienną, na której zostały zaprezentowane prace plastyczno-techniczne, nawiązujące do świąt zadusznych. Pokazaliśmy, że pamiętamy!

Samorząd Uczniowski