Skład Samorządu

 ROK SZKOLNY 2021/2022

Przewodnicząca: Zuzanna Habrat – klasa VIII

Zastępca Przewodniczącej: Julia Gorczyca – klasa VIII

Członkowie:

• Niezgoda Michalina – klasa IV
• Skrabacz Amelia – klasa V
• Bukowczyk Karolina – klasa VIIa
• Niepokój Bartłomiej – klasa VIIb
• Niepokój Paweł – klasa VIII

Opiekunowie: 

• mgr Celina Gorczyca
• mgr Dorota Hejnar
• mgr Renata Kubit
• mgr Małgorzata Walczyk