Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

 • Przewodnicząca –  Aleksandra Jurczyk 

•  Zastępca – Katarzyna Cisowska – Szybiak 

• Skarbnik – Marianna Marosz