Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

 • pani Aleksandra Jurczyk – Przewodnicząca 

• pani Katarzyna Cisowska – Szybiak – Zastępca

• pani Jolanta Surmacz – Sekretarz

• pani Sabina Wajda – Skarbnik