Pamiętamy o zmarłych

1 i 2 listopada to czas szczególnej pamięci o tych, których już nie ma pośród nas. Stajemy przy grobach swoich bliskich, krewnych, znajomych. Kiedy myślimy o nich wierzymy, że są tam, gdzie i my kiedyś będziemy. Jesteśmy przekonani, że żyją nowym życiem wiecznym.
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to dobry czas na refleksje nad własnym życiem, nad przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Listopadowa zaduma udziela się wszystkim, dzieciom i dorosłym.
30 października (w sobotę) przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego z klasy VII b i VIII wraz z Ojcem Tadeuszem Głuścem, dyrektorem szkoły Panią Iwoną Topolską, Panią Barbarą Pojnar i Panem Tomaszem Pojnarem udali się na Cmentarz Komunalny w Krośnie, a przedstawiciele klasy IV wraz z opiekunami Samorządu Uczniowskiego: Panią Celiną Gorczycą, Panią Małgorzatą Walczyk i Panią Renatą Kubit wybrali się na cmentarz w Głowience, gdzie odmówili modlitwy, zapalili znicze na grobach nieżyjących już nauczycieli i innych pracowników szkoły, zmarłych księży, pracujących kiedyś w naszej parafii, a także tych, którzy byli uczniami naszej szkoły i w tak młodym wieku odeszli do wieczności. Pochyliliśmy się nad grobami:
śp. patrona naszej szkoły Benedykta Wierdaka,
śp. Kazimierza Kulczyckiego,
śp. Bolesława Barańskiego,
śp. Wandy Piękoś,
śp. Stefanii Jurasz,
śp. Alicji Zajdel,
śp. Danuty Zahorowskiej,
śp. Zofii Niepokój,
śp. Tadeusza Warchoła,
śp. Marii Machnik,
śp. Wandy Machnik,
śp. Piotra Kasprzyka,
śp. Marii Habrat,
śp. Zuzanny Guzik,
śp. Jana Nabożnego,
śp. Heleny Guzik,
śp. Marii Misiak,
śp. Stanisławy Guzik,
śp. Zofii Kolanko,
śp. Heleny Skwierz,
śp. Stanisławy Krygowskiej,
śp. Sławomira Jurczyka,
śp. Mateusza Parzymskiego,
śp. Anety Walaszczyk,
śp. Tomasza Półchłopka,
śp. Justyny Steligi,
śp. Joanny Fastnacht,
śp. Kamila Habrata.
W tych dniach pamiętaliśmy również o poległych w czasie I i II wojny światowej, którzy oddali życie za wolność naszej Ojczyzny. Dlatego też złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze pod pomnikiem ofiar I wojny światowej przy moście oraz przy tablicy upamiętniającej pomordowanych w czasie I i II wojny światowej mieszkańców Głowienki.

Samorząd Uczniowski