Informacja dla rodziców

Dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych

  • 31.10.2019 r. (czwartek)
  • 21.04. – 24.04.2020 r. (wtorek, środa, czwartek, piątek)
  • 12.06.2020 r. (piątek)
  • 24, 25.06.2020 r. (środa, czwartek)

W tych dniach nie będzie zajęć edukacyjnych. Dla dzieci potrzebujących opieki zostaną zorganizowane zajęcia świetlicowe.