Informacja dla rodziców:

Dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych

  • 31.10.2022 r. (poniedziałek)
  • 02.05.2023 r. (wtorek)
  • 23, 24, 25.05.2023 r. (wtorek, środa, czwartek)
  • 09.06.2023 r. (piątek)
  • 21, 22.06.2023 r. (środa, czwartek)

W tych dniach nie będzie zajęć edukacyjnych. Dla dzieci potrzebujących opieki zostaną zorganizowane zajęcia świetlicowe.