Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

       19 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019. Uroczystość rozpoczęła się mszą św., po której uczniowie, rodzice i nauczyciele zgromadzili się na hali sportowej, gdzie pan dyrektor podsumował mijający rok szkolny, podziękował nauczycielom i rodzicom za pracę, pogratulował uczniom wysokich wyników w nauce oraz poinformował zebranych o otrzymaniu przez Szkołę Podstawową w Głowience Pucharu Przechodniego Wójta Gminy Miejsce Piastowe, przyznawanego najlepszej szkole w Gminie. Następnie uczniowie klasy ósmej podziękowali nauczycielom i rodzicom za trud włożony w ośmioletnią edukację. Absolwenci z rąk pana dyrektora otrzymali świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a następnie pożegnani zostali przez młodszych kolegów z klasy siódmej.
W dalszej części uroczystości najlepszym uczniom z klas I – VII zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców.
Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie przeszli do swoich sal lekcyjnych, gdzie nastąpiło rozdanie pozostałych świadectw oraz pożegnanie z wychowawcami.

Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom udanych, beztroskich i bezpiecznych wakacji.

galeria zdjęć