Wizyta Arcybiskupa Adama Szala…

            Bądź pozdrowiony gościu nasz, w radosne progi nasze wejdź, my zapalimy zamiast lamp, gorące ognie naszych serc…”
Radosnym śpiewem społeczność Szkoły Podstawowej w Głowience powitała Dostojnego Gościa, Księdza Arcybiskupa Adama Szala, który 7 marca odwiedził szkołę w ramach wizytacji kanonicznej przeprowadzanej w parafii. Spotkanie odbyło się w sali gimnastycznej, gdzie zgromadzili się uczniowie i pracownicy szkoły, a także zaproszeni goście: wójt Gminy Miejsce Piastowe – pan Marek Klara oraz dyrektor, etatowy członek zarządu powiatu krośnieńskiego – pan Aleksander Mercik. Księdzu Arcybiskupowi towarzyszył proboszcz parafii o. Jarosław Karaś.
Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu szkolnego. Następnie głos zabrał dyrektor – pan Krzysztof Roman, który powitał serdecznie przybyłych gości oraz opowiedział krótko o naszej szkole. Przedstawiciele uczniów wręczyli Księdzu Biskupowi bukiet kwiatów, po czym zaproszono zebranych na program słowno – muzyczny o tematyce religijno – patriotycznej, zatytułowany „Bóg – Honor – Ojczyzna”.

24-biskup-2018-03-07

galeria zdjęć

Inspiracją dla nauczycieli przygotowujących część artystyczną był list pasterski Księdza Biskupa, poświęcony 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, czytany w kościołach Archidiecezji Przemyskiej kilka tygodni temu. Część artystyczną zakończono wspólnym odśpiewaniem „Roty”, po czym Ksiądz Biskup podziękował uczniom za piękną recytację i śpiew, a nauczycielom za przygotowanie programu. Opowiedział także historię o trzech kluczach do szczęścia, którymi są: wiara, nadzieja i miłość. Po wspólnej modlitwie za Ojczyznę, wszyscy zebrani otrzymali pasterskie błogosławieństwo i pamiątkowe obrazki. Uroczystość zakończono wyprowadzeniem pocztu sztandarowego. Zaproszeni goście oraz pracownicy szkoły spotkali się jeszcze z Dostojnym Gościem w sali lekcyjnej. Ksiądz Arcybiskup opowiadał wiele ciekawych historii i anegdot związanych z pracą duszpasterską, wspominał też swój pobyt w Głowience sprzed dziesięciu lat. Zanim odjechał, napisał w szkolnej kronice: „Z serca błogosławię Szkole Podstawowej w Głowience, życząc Bożego błogosławieństwa w trudzie formacji młodego pokolenia.” Pełne ciepła i życzliwości spotkanie na długo pozostanie w pamięci uczestniczących w nim osób.

 

Iwona Topolska