SPOTKANIE Z POLICJANTEM

       W naszej szkole duży nacisk kładziemy na edukację związaną z bezpieczeństwem. Dlatego też na początku każdego roku szkolnego dzieci z klas młodszych poznają zasady, które uczą, jak należy zachowywać się w pobliżu ulic.
W ramach edukacji w tym kierunku w dniu 5 września 2018 r. uczniowie klas I i II uczestniczyli w spotkaniu z panami policjantami. Dzieci obejrzały filmy oraz miały okazję porozmawiać o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza szkołą. Policjanci omówili zasady poruszania się po ulicy i chodniku. Podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać. Goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi, omówili sposoby unikania ich. Poruszyli także temat cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.
Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań. Poza tym każdy uczeń klasy pierwszej wziął udział w praktycznej nauce przechodzenia przez ulicę w pobliżu szkoły w wyznaczonym do tego miejscu, czyli po pasach.
Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej sytuacji można zwrócić się o pomoc.