Rosnę zdrowo na sportowo

W Szkole Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience realizowane są zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu: „Rosnę zdrowo na sportowo – zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla uczniów Gminy Miejsce Piastowe”.

Gmina Miejsce Piastowe otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 16 740,00 zł w ramach zadania:  zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej.

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej przeznaczone są dla uczniów klas I, II i III oraz oddziału przedszkolnego „0”. Celem organizacji zajęć jest aktywizacja sportowa dzieci w szkole oraz profilaktyka wad postawy.

Zajęcia realizowane będą w okresie od 10.05.2021 r. do 08.12.2021 r.

Wysokość dofinansowania: 16 740,00 zł

Całkowity koszt zadania: 33 480,00 zł