Odznaczenie pani Marioli Tys

           W dniu 5 października 2019 r. podczas uroczystej Gali z okazji 90. rocznicy powstania PTT i PTTK na Ziemi Sanockiej, nauczycielka Mariola Tys ze Szkoły Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience, za społeczną pracę na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży została odznaczona Brązową Odznaką ,,ZASŁUŻONY W PRACY PTTK WŚRÓD MŁODZIEŻY”.