Informacja dla klas I – III

18 stycznia uczniowie klas I – III wracają do nauki stacjonarnej. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się  z  nowymi wytycznymi  sanitarnymi.

Jednocześnie informujemy, że klasy IV – VIII będą po feriach kontynuować naukę zdalną zgodnie z dotychczasowym planem lekcji.