GÓRA GROSZA 2019

      Już po raz dziewiętnasty, pod koniec listopada w Szkole Podstawowej im. Benedykta Wierdaka w Głowience rozpoczęła się wielka akcja zbierania monet pod nazwą Góra Grosza. Akcja, która łączy pokolenia, organizowana jest w całym kraju przez Towarzystwo Nasz Dom.
Celem zbiórki jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych. Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji było działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.
Wielki finał oraz podsumowanie akcji nastąpiło 04.01.2019 roku. Uczniowie i przedszkolaki nie zawiedli, każdy przyniósł tyle, ile mógł – w myśl zasady: „Jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza jest największa na świecie”.
Łącznie w naszej szkole zebrano 469,89 zł.
Pieniądze zostały przekazane Towarzystwu Nasz Dom.
Wyniki akcji:
W kategorii: grup przedszkolnych oraz klas I, II
I miejsce klasa II – 77,31 zł,
II miejsce klasa I – 72,78 zł,
III miejsce grupa Tygryski (6-latki) – 64,90 zł.
W kategorii klas: IV – VIII
I miejsce klasa IV b – 72,08 zł,
II miejsce klasa VI – 65,51 zł,
III miejsce klasa V b – 40 zł.
Za każdy grosz dziękujemy w imieniu dzieci, którym pomagamy. 

Organizatorzy- Samorząd Uczniowski